Odbor društva Der Vereinsvorstand

G.Maurer
Der Vereinsvorstand Bild | Slika 1
G.Maurer
Der Vereinsvorstand Bild | Slika 2
Tomo Weiss
Der Vereinsvorstand Bild | Slika 3
Tomo Weiss
Der Vereinsvorstand Bild | Slika 4
Tomo Weiss
Der Vereinsvorstand Bild | Slika 5
Tomo Weiss
Der Vereinsvorstand Bild | Slika 6

Predsednik:    Andreas Berchtold

Podpredsednik:    Roman Schellander

Blagajničar:   Mitja Rovšek

Zastopnik blagajničarja:    Janko Malle

Tajnica:   Trude Wieser-Moschitz

Zastopnica tajnice:   Alenka Hain

 

Poslovodkinja:   Mag.ͣ  Julija Schellander-Obid

Usmeritev Leitbild

Kulturni in komunikacijski center (k & k) se od leta 1995 nahaja v bivši šentjanški ljudski šoli. Lastnica poslopja, Slovenska prosvetna zveza, ga je prvotno hotela uporabiti za narodoslovni muzej, končno pa so se odločili, da v Šentjanžu ustanovijo odprto hišo kulture in tako poskusijo zaustaviti marginalizacijo kulture na podeželju.

Tako se je k & k center v minulih 20-ih letih razvil v kraj srečevanj, brez katerega si južnokoroške kulturne scene ne moremo več predstavljati. Center skuša s svojim delovanjem vedno znova presegati in brisati meje – tako med narodnima skupnostima kot tudi med različnimi kulturami in generacijami – in obenem združevati to, kar na prvi pogled izgleda nezdružljivo.

Z ozirom na avstrijsko družbeno stvarnost – za katero naj bi bila značilna kulturna in jezikovna raznolikost, ki pa se le počasi zaznava in upošteva – vidi k & k svojo najpomembnejšo nalogo v interkulturni dejavnosti. Njeni cilji so: ustanovitev komunikacijskih struktur, oblik sporazumevanja in tolerance med različnimi kulturami in jeziki; zavzemanje za manjšinske in človekove pravice; ohranitev kulturnih tradicij in regionalnih posebnosti ter izboljšanje življenjskih razmer na dvojezičnem območju. Prednostna strategija centra pa že 20 let ostaja kulturno delo, s katerim se bori proti izginjanju slovenskega jezika zaradi asimilacijskega pritiska in modernizacije. Zato k & k nudi prostor tako podeželski kulturi in regionalnim temam kot tudi vrhunskim kulturnim prireditvam. Raznolik vsakoletni program društva k & k, ki je od leta 1997 kot samostojno društvo včlanjeno v arge region kultur (delovna skupnost za regionalno izobraževanje in kulturo) in v Slovensko prosvetno zvezo, tako zajema številne razstave, gledališke predstave za odrasle in otroke, branja, predavanja, koncerte, delavnice in jezikovne tečaje.

V prostorih centra poleg tega poteka tudi pouk klavirja in drugih instrumentov v okviru Glasbene šole; prostore pa uporablja tudi Slovensko prosvetno društvo Šentjanž za seje, gledališke vaje, vaje Šentjanških tamburašev itd, obenem pa je center s svojo infrastrukturo na razpolago tudi sosednim društvom.