Gledališče Theater

Gledališče je svet, v katerem lahko zaslutimo spoznanja, je pogumno, uresničuje utopije in nas vrača v čas upanja (Eduard Miler, Drama 2013/14)
Lepi dnevi1
SSGT
Lepi dnevi1
5-20 udarcev schlagzeilen03
Teater Šentjanž
5-20 udarcev schlagzeilen03
Zupanova micka arhiv
Peter Uhan
Zupanova micka arhiv

Med najvažnejše dejavnosti k & k-ja šteje pestro gledališko delo, saj center že dvajset let gledališkim skupinam domačega Slovenskega prosvetnega društva Šentjanž nudi prostor za vaje in predstave. Tukaj se redno srečujejo mladi igralci in igralke skupin Teatra Šentjanž in ŠeENtjanž ter vadijo za svoje – že večkrat odlikovane - produkcije pod vodstvom režiserke Alenke Hain. Poleg tega si prostore k & k-ja za vaje in predstave v zadnjih letih najema več gledaliških skupin iz drugih kulturnih društev (SPD Bilčovs, SPD Kočna).

Od leta 2001 naprej k & k center ponuja gledališki abonma »Pogled dlje«, v okviru katerega si obiskovalci in obiskovalke lahko ogledajo vrhunske predstave renomiranih slovenskih gledališč. Osnovna ideja tega koncepta je zoperstavljanje grozečemu izginjanju slovenščine iz javnega prostora in obenem dviganje vrednotenja slovenskega jezika med ljudmi. V abonmaju je k & k v zadnjih petnajstih letih med drugim gostil igralce in igralke SNG Ljubljana, SNG Maribor, Mini teatra, Mestnega gledališča ljubljanskega z igrami mednarodno znanih avtorjev in avtoric, na primer Yasmine Reza, Daria Foja, Petra Handkeja in znanih slovenskih dramatikov (Vinko Möderndorfer, Evald Flisar, Maja Haderlap…).

Likovna umetnost Bildende Kunst

Umetnost ne reproducira kar vidimo. Naredi, da vidimo. (Paul Klee)
voda_wasser Tanja Prušnik & Rafael Samec
D.Prušnik
voda_wasser Tanja Prušnik & Rafael Samec
Anna Schmedding
TWM
Anna Schmedding
Marjeta Godler
TWM
Marjeta Godler
Keramikonizacija
MM
Keramikonizacija

Likovna umetnost predstavlja pomemben del dejavnosti v kulturnem in komunikacijskem centru, saj tu letno poteka več razstav iz področij slikarstva, kiparstva, fotografije in umetnostne obrti, ki so navadno obogatene s koncerti ali z branjem. Tudi na tem področju k & k vedno znova presega meje s tem, da razstavnega prostora ne nudi samo uglednim umetnicam in umetnikom iz Alpsko-Jadranskega prostora – v minulih dvajsetih letih so tukaj med drugimi razstavljali že Rudi Benetik, Karl Vouk, Tanja Prušnik, Marjeta Godler, Richard Kaplenig idr. – temveč tudi umetniškemu naraščaju ter avtodidaktom iz bližnje okolice.

Otroški in mladinski program Kinder- und Jugendprogramm

Knjižna polica v okviru programa Kakajček
TWM
Knjižna polica v okviru programa Kakajček
Kakajček
k & k
Kakajček
Skrt kra cof
LGL
Skrt kra cof

Tudi otrokom in mladincem nudi k & k pester program z različnimi delavnicami; od delavnic za izdelavo lutk, namenjeno najmlajšim; dveh gledaliških šol za otroke in mladino, ki potekata vse leto; pa vse do glasbene delavnice, imenovane mladirod-rock delavnica (poteka od leta 2013), ki se vedno zaključi z open air koncertom.

k & k svoje prostore za delavnice, poletne tečaje, seminarje ipd ponuja tudi drugim prirediteljem (ljudskim šolam, drugim kulturnim društvom… ).

Najmlajšim je v Šentjanžu od leta 2002 naprej na voljo tudi gledališki abonma, imenovan »Kakajček«, ki otrokom od tretjega do dvanajstega leta ponuja šest do sedem gledaliških in lutkovnih predstav iz Slovenije. V okviru »Kakajčka« imajo mladi gledalci in gledalke možnost za izposojo knjig, ki jih pri naslednjem obisku vrnejo skupaj s kratkim poročilom ali risbo o vsebini. Pri zadnji predstavi sezone pa dobijo otroci, ki so največ prebrali, majhno nagrado.

Kot na vseh drugih področjih je tudi pri delu z otroki in mladinci osnovna ideja centra zavzemanje za večjezičnost, interkulturnost in odprtost. V k&k-ju se namreč srečujejo otroci in mladinci obeh narodnih skupnosti, ki dvojezičnost in slovenščino doživljajo kot nekaj samoumevnega, z zavedanjem obstoja »drugega« jezika pa jim je dana osnova za kasnejše boljše sožitje in razumevanje.

Izobraževanje Bildung

Einladung / Vabilo
Einladung / Vabilo
Einladung / Vabilo
Einladung / Vabilo

Že od ustanovitve naprej je eno izmed težišč kulturnega in komunikacijskega centra raznolika in interkulturna izobraževalna ponudba za vse starostne skupine. V široki ponudbi jezikovnih tečajev, seminarjev, predavanj in diskusij o različnih temah, delavnic za umetno obrt, tečajev gimnastike lahko vsakdo najde kaj ustreznega zase. Kot vse ostale dejavnosti k & k-ja tudi tečaji, delavnice, predavanja in diskusije prispevajo h kulturni, k izobraževalni in politični oživitvi podeželja ter izboljšanju življenjske kakovosti prebivalstva. Prav izobraževanje je ena tistih temeljnih dejavnosti k & k-ja, ki najbolj krepi zavest o obstoju in vitalnosti manjšine ter obenem povezuje obe skupini prebivalstva regije ne glede na jezik.

Sociokultura Soziokultur

Kärntner PartsanInnen - Gedenken und Erinnern
TWM
Kärntner PartsanInnen - Gedenken und Erinnern
20 let k & k - izbor razstav / Ausstellungen
Tomo Weiss
20 let k & k - izbor razstav / Ausstellungen
Predstavitev Gorenjskih muzejev
Predstavitev Gorenjskih muzejev
Projektna brošura / Projektbroschüre
Projektna brošura / Projektbroschüre
Slovenske zdomske delavke na Štajerskem
Slovenske zdomske delavke na Štajerskem
Fluled splet
Fluled splet

Obravnava sociokulturnih vprašanj v širšem smislu je nadaljnji cilj in važna naloga kulturnega in komunikacijskega centra. V sodelovanju z  različnimi znanstveniki in znanstvenicami iz različnih področij ter drugimi kulturnimi iniciativami iz Koroške (npr. UNIKUM-om) in celotnega Alpsko-Jadranskega prostora je bilo v teku dvajsetletnega obstoja hiše organiziranih že vrsta razstav, predavanj, filmskih večerov in diskusij ter izdanih več brošur in katalogov. Posebna pozornost kulturnega centra je namenjena sodobni zgodovini ter kulturi spominjanja, prednost pa ima ukvarjanje z regionalno zgodovino in zgodovino vsakdanjika Roža kot kraja prebivanja (npr. razstave »Game Over« o zgodovini industrije v Rožu in na Jesenicah, »Drava je svoja fraua«, »Krivi lov v Karavankah« idr.). Tudi skozi to področje delovanja se kot rdeča nit vleče aktivna dvojezičnost in odprtost za široko ciljno publiko.